У 2014/2015 навчальному році методична робота у школі була спрямована на реалізацію державної політики в системі освіти, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про інноваційну діяльність», Положень «Про порядок здійснення інноваційної діяльності» (наказ МОН України від 07.11.2000 №522), основних положень Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, затвердженої Указом Президента України від 25 червня 2013 № 344/2013, Галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.08.2013 № 1176, Указів Президента України від 20.03.2008 №244/2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» та «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», Постанов Кабінету Міністрів України: «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад (від 27.08.2010 №778)», «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної середньої освіти» (від 20.04.2011 №462), «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (від 23 листопада 2011 № 1392), нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерства освіти і науки України; державних, обласних та районних програм у галузі освіти, виконання наказу №34 від 28.08.2014 року «Про організацію методичної роботи в школі», створення умов для їх функціонування, комп’ютеризації та інформатизації навчального процесу, поглиблення змісту та покращання якості освіти, створення належних сучасних умов для навчання, виховання та розвитку творчих здібностей учнів, підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, ефективне використання інтелектуального потенціалу вчителів та учнів, в межах продовження реалізації обласної методичної проблеми, районної - «Розвиток творчої індивідуальності вчителя, підвищення результативності та якості навчально – виховного процесу шляхом упровадження новітніх технологій навчання» та шкільної «Формування потреби, умінь і навичок самостійної роботи учнів в процесі навчання – одна з важливих умов розвитку творчої особистості».

Педагогічний колектив працював над вирішенням пріоритетних методичних завдань щодо забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній основі, сучасного психолого-педагогічного та науково-методичного супроводження навчально-виховного процесу, розвитку педагогів і вдосконалення їх професійної діяльності, формування методологічної культури педагогічних кадрів.

Організаційно-методичний супровід навчально-виховного процесу та системи внутрішньошкільного контролю здійснюється відповідно до «Орієнтованої програми здійснення внутрішньошкільного контролю в загальноосвітньому навчальному закладі» згідно з додатком 3 до листа Міністерства освіти і науки України від 07.08.2013 № 1/9-533 «Про методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішкільного контролю навчальних закладів» відповідно до пунктів: 52 – рівень навчальних досягнень учнів за результатами виконання навчальних програм; 55 – виконання перспективного плану вивчення стану викладання предметів; 68 – оцінювання педагогічними працівниками навчальних досягнень учнів; 38 – дотримання вимог з ведення вчителями записів у класних журналах.

Особлива увага приділена запровадженню нових Державних стандартів загальної середньої освіти, організації навчально-виховного процесу за новими навчальними програмами у 1-3-х класах. Оцінювання відбувалось у початковій школі за вимогами, розробленими відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти, що набуло чинності з 2012/2013 навчального року поетапно: в основній школі - відповідно до наказу МОНмолодьспорту від 13.04.2011 року № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», зареєстрованого у Міністерстві юстиції від 11.05.2011 року № 566/19304.

Методична робота у 2014/2015 навчальному році організована відповідно до структури, представленої у річному плані навчального закладу.

Якісний склад педколективу.Упродовж навчального року адміністрація спрямовувала зусилля на якісне вирішення кадрових питань: укомплектування школи педагогічними працівниками та їх збереження.

Були проведені цікаві предметні тижні з правознавства, основ здоров’я, Шевченківські читання, вікторина з німецької мови, усний журнал «Цікавини з предметів», виступ учасників літературного гуртка.

На ярмарок педтехнологій були подані буклети керівників ШМО: Осадчої Н. М., Хиль Л. В., Мокрія О. М., Данько С. М.

Підготовка до шкільних, районних заходів сприяла підвищенню творчої активності педагогів, позитивно вплинула на якість підготовки до уроків.

У 2014 /2015 році вчителями школи проводилася робота з обдарованими учнями. Результати за 2014 / 2015 н.р.:

- Міжнародний конкурс «Кенгуру» - 6 добрий результат. У Прокопенко К., Шапорєва А. вищий ніх середній по Україні, (вч. Осадча Н. М.);

- Міжнародний конкурс «Колосок». Кращий результат Подольна Я.(вч. Мокрій О. М.);

- Всеукраїнський конкурс «Орлятко». Кращий результат Олексенко Г. (вч. Данько С. М. );

- Всеукраїнський Конкурс «Соняшник». Шапорєв Є. Диплом ІІІ ступеня регіонального рівня. (Вч. Ведмідь С. А.).

- - ІІІ-те місце в районному конкурсі «Шевченко в моєму серці» в номінації «Література», вчит. Ведмідь С. А.;

- І-ше командне місце у конкурсі «В’язання туристських вузлів», ІІ місце «Орієнтування в естафеті» під чпс 5-го відкритого районного туристського зльоту учнівської молоді Решетилівщини присвяченого В.Г. Маценка, вчит. Свищ І. П. ;

- районний етап олімпіад : 5 місця з географії ,8 клас (Труш І. В. ), математика 10 кл. , вчит. Прокопенко К. Ф. , історія -11кл. Свищ І. П. , фізика 11 клас , вчит. Бабій В. В.;

- диплом Департаменту освіти і науки ОДА пошуковому загону «Дивосвіт» за високий рівень дослідницько – пошукової роботи в обласному дитячому еколого – краєзнавчому конкурсі «Малі ріки Полтавщини», вчит. Мокрій О. М. ;

- Диплом ІІ ступеня у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості у номінації « Декоративно – прикладне мистецтво , вчит. Данько С. М. ;

Диплом ІІІ ступеня за ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості у номінації «Література»;

- Диплом ІІ ступеня за високу виконавчу майстерність в обласному огляді народної творчості « Квітуй, прекрасна батьківська земля!», вчит. Мусенко С. В.

Педагогічна рада працює у тісному зв’язку із 4-ма методичними об’єднаннями, які проводять науково-методичну роботу.

Упродовж 2014/2015 навчального року у методичній роботі адміністрація школи тримала під контролем виконання рішень, прийнятих на засіданнях педагогічних рад та створення умов для розвитку творчого потенціалу вчителя. З цією метою у закладі проведено:

- Круглий стіл за темою «Впровадження інноваційних технологій при впровадженні Державного Стандарту »;

- Педагогічні читання на тему «Контрольно – аналітична діяльність як необхідний компонент системи роботи з обдарованими учнями»;

- Майстер- клас Осадчої Н. М. для вчителів початкової школи «Формування національно – патріотичної свідомості молодшого школяра»;

- Семінар - тренінг для вчителів природничо – математичного циклу школи «Застосування здоров’язберігальних технологій при викладанні природничих дисциплін» .

Аналіз результатів діяльності педагогічного колективу

Результати науково-методичної роботи свідчать про застосування у практичній діяльності активних форм навчання учнів та вчителів, а саме:

- групові форми (учителі Мокрій О. М. , Подольна С. М., Прокопенко К. Ф. ,Бабій В. В. );

- інтерактивні форми роботи (учителі Ведмідь С. А., Дзина Т., Г, Прокопенко С. О. );

- ігрові форми роботи (учителі Свищ І. П. , Труш І. В. ,Данько С. М. );

- інформаційно-комунікативні форми роботи (вчителі початкових класів , інформатики).

Виховна робота у 2014/2015 навчальному році була спрямована на підвищення всебічного повноцінного інтелектуального розвитку дітей молодшого шкільного віку, на пропаганду здорового способу життя, розвитку творчих індивідуальних здібностей, на виховання в учнів почуття поваги до державних символів, формування духовних і громадянських цінностей. Педагогічні працівники школи підтримувати діяльність органів учнівського самоврядування на рівні повноправного партнерства, але контролюють їх діяльність у зв’язку з тим, що навчальний заклад має статус школи І -ІІІ ступеня.

Кiлькiсть переглядiв: 253

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.